Zbigniew Hinc

ILUZJE REALISTYCZNE

Świat, który widzimy przez wąskie okno naszych ograniczonych zmysłów, subiektywnych uwarunkowań społecznych oraz uprzedzeń, pod wieloma względami nie jest „prawdziwy”, stanowi jedynie naszą własną niepowtarzalną jego interpretację.


Richard Maclean Smith

Świat, który widzimy przez wąskie okno naszych ograniczonych zmysłów, subiektywnych uwarunkowań społecznych oraz uprzedzeń, pod wieloma względami nie jest „prawdziwy”, stanowi jedynie naszą własną niepowtarzalną jego interpretację.


Richard Maclean Smith