„Miasto dusz zagubionych”

Wszyscy mamy tendencję do nietolerancji wobec osób myślących inaczej niż my. Przez wieki dotyczyło to przede wszystkim religii, a do dziś przoduje w tym procederze kościół katolicki. Już 400 lat przed naszą erą, buddyjski cesarz ASIOKA kazał wykuć w skale taką maksymę:” Nie szanuje swej religii ten kto wykorzystuje ją do wyszydzania wiary innego człowieka” Jestem przekonany, że każdy człowiek ma duszę. Jest to nieśmiertelna ,inteligentna energia mająca formę fal światła i barwy. Dusza inkarnuje w istotach ludzkich niezliczoną ilość razy żeby ucząc się awansować na kolejne poziomy rozwoju. Z chwilą fizycznej śmierci dusza powraca do świata duchowego i żródła swojego stworzenia.

Rozmiar: 70 x 70

udostępnij:

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on whatsapp