„Pociąg”

Odkąd Albert Einstein udowodnił, że czas może zwalniać i przyspieszać , tym samym dowiódł, że podróże w czasie są możliwe. Pojawiły się przed nami niesamowite możliwości .Dotąd zupełnie niezrozumiałe zjawiska, takie jak : telepatia, jasnowidzenie ,prekognicja ,nagłe znikanie osób i przedmiotów stały się proste do wyjaśnienia. Jednocześnie pojawiło się tysiące pytań. Czy nasza przyszłość jest z góry zaprogramowana ? Czy wszystkie zdarzenia przeszłe i przyszłe istnieją jednocześnie na linii czasu, a my tylko przesuwamy się w ich kierunku ? Profesor Leon Cooper, laureat Nagrody Nobla uważa, że świat objawiający się nam jako realny, w rzeczywistości składa się z wielości wzajemnie przenikających się światów .Ciekawe.

Rozmiar: 40 x80

udostępnij:

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on whatsapp