„Szczelina czasu”

Fizyka kwantowa przedstawia wizję świata radykalnie odmienną od tej w którą nauczono nas wierzyć. Uświadamia nam możliwość istnienia innych niematerialistycznych rzeczywistości i pokazuje , że żadna perspektywa nie jest bardziej realna od innych. Karze zastanowić się co jest naprawdę rzeczywiste. W moim malarstwie tak naprawdę nie ma nic magicznego. Po prostu pokazuję jeden z wielu istniejących gdzieś światów .

Rozmiar: 50 x 80

udostępnij:

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on whatsapp